Flemming Kjærsdam • 24 februar 2021

Tidsplan for Nem-log-in og Digital Post udskydes

En justeret tidsplan for NemLog-in-projektet betyder, at den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv,går i luften i december 2021. Samtidig udskydes lanceringen af det nye Digital Post i fire måneder. Det går i luften i november 2021, så myndighederne får bedre tid til at forberede omstillingen under Covid19. De reviderede tidsplaner får ikke konsekvenser for borgere og virksomheder eller omfanget af myndighedernes opgave med omlægning.
 
Digitaliseringsstyrelsen forsikrer, at det nye Digital Post kører planmæssigt, og at leverancerne fra leverandøren følger den aftalte tidsplan. Dog er der behov for, at lanceringstidspunktet udskydes til ultimo november 2021. Frem til lanceringen vil borgere og virksomheder fortsat modtage digital post fra det offentlige i e-Boks, på borger.dk og Virk, som de plejer.
 
MitID Erhverv
Lanceringen af den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, som er en del af NemLog-in-projektet, skubbes til december 2021. Udskydelsen her begrundes ligeledes med Covid-19 situationen hos leverandøren, Nets. Det har således været nødvendigt at udsætte planlagt opmanding, ligesom driftsmiljøer er blevet forsinket. Derudover har en række andre forhold hos Nets forsinket projektet.
Vicedirektør Adam Lebech, Digitaliseringsstyrelsen, fortæller, at det er en forsinkelse på 12 måneder i forhold til de oprindelige planer. MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur.
NemLog-in leverer også en offentlig MitID-broker. Denne del af løsningen leveres fortsat i 2. kvartal 2021. Det betyder, at MitID kan bruges på offentlige tjenester fra MitID’s go live.
Ifølge juridisk specialkonsulent Dan Bjørneboe, KL, kommer kommunerne til at forholde sig aktivt til NSIS – den nye individuelle sikkerhedsstandard - både på grund af det kommende MitID og siden hen MitID erhverv.
”Kommunerne skal kunne udstede MitID til borgere og virksomheder fra april-maj måned, mens kommunernes egen bruger- og identitetsstyring skal bygge på NSIS med start i slutningen af 2021. De kommuner, der ikke allerede har besluttet sig, skal forholde sig til, om de vil have egen IdP, hvor de selv kan udstede medarbejdersignatur eller bruge NemLog-ins IdP,” siger Dan Bjørneboe.
Forsinkelsen har ingen umiddelbare konsekvenser for den enkelte bruger, da NemID medarbejdersignatur bliver holdt kørende, indtil overgangen til MitID Erhverv er gennemført.
Under en pilotfase i december 2021 vil de første virksomheder tage MitID Erhverv i brug. Derefter overgår de øvrige myndigheder, virksomheder og foreninger til den nye løsning i løbet af de efterfølgende måneder.
Med den nye løsning bliver det bl.a. nemmere at administrere medarbejderidentiteter og brugerrettigheder, fordi alt er samlet ét sted.
KL gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om implementering af NSIS, der er ved at være afsluttet nu. Den vil føre til en række anbefalinger i løbet af februar måned.
Dan Bjørneboe fortæller, at KL arrangerer nogle praktiske webinarer/workshops umiddelbart herefter.