Flemming Kjærsdam • 22 november 2020

Vicedirektør Adam Lebech, Digitaliseringsstyrelsen: ”Ny Digital infrastruktur bliver mere brugervenlig og løfter sikkerheden”

Vicedirektør Adam Lebech, Digitaliseringsstyrelsen, har ansvaret for at bringe MitID og Næste Generation Digital Post (NGDP) i mål. MitID er sat til at begynde maj 2021 og Digital Post infrastrukturen introduceres i august.
 
”Under første fase af coronaperioden har danskerne modtaget rekordmange digitale meddelelser,” hedder det på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Manden, der har ansvaret for at få de nye, kæmpestore, digitale infrastrukturløsninger på plads, hedder Adam Lebech. 
”Coronakrisen har vist os, hvor vigtigt det er at have en solid infrastruktur. Man hører ikke så meget, når det virker, men det er kritisk, hvis den er nede. Så med de to nye løsninger – MitID/Nemlog-in3 og Næste Generation Digital Post stiller vi store krav til oppetider og brugervenlighed, da infrastrukturen omfavner os alle.  Den digitale infrastruktur er en kritisk ressource på lige fod med vand og el,” siger Adam Lebech.
Med MitID, som skal erstatte det nuværende NemID (nøglekort), skal der migreres over 5 mio. danskere, 700.000 virksomheder og 500 offentlige myndigheder over på den nye digitale infrastruktur. Det samme gælder for Digital Post, der introduceres 5. august. Det er Nets, der har vundet opgaverne med MitID og NemLog-in3, mens Netcompany har vundet opgaven med Digital Post.
Adam Lebech: ”Vi begynder migreringen fra NemID til MitID for borgerne medio 2021. Planen er at flytte over 5 mio. borgere fra NemID – i en periode på seks måneder i andet halvår af 2021. Hovedparten af brugerne forventes flyttet via bankerne. Samtidig med det, sker der en opgradering af sikkerheden, da den nye infrastruktur er baseret på en ny national sikkerhedsstandard, NSIS, som sætter højere krav til identitetssikring, end det nuværende”.  
Forventningerne er, at de fleste borgere vil vælge MitID appen som identifikationsmiddel. Da vi introducerede NemID- nøgleappen for to et halvt år siden, har den stort set ikke kigget sig tilbage. I dag har 2,7 mio. danskere installeret NemID nøgleapp. Den står også for hovedparten af transaktionerne på bekostning af nøglekortet.
”NemID og MitID vil køre parallelt i overgangsperiode, indtil alle brugere er flyttet over. Så NemID-nøglekortet vil blive udfaset, når MitID er fuldt indfaset, og tjenesterne er klar til at modtage MitID.  Vi kommer til at melde en dato ud for, hvornår nøglekortet stopper. Det bliver formentlig en gang i 2022,” siger Adam Lebech.
 
Offentlig selvbetjening
Alle offentlige selvbetjeningsløsninger bruger i dag NemID.
”I dag kører alle offentlige selvbetjeningsløsninger med NemID. De vil alle overgå til log-in med MitID. Den enkelte kommune skal ikke gøre så meget i den sammenhæng. Alle offentlige løsninger kører i dag via NemLogin-infrastrukturen, så ændringen til MitID i forhold til de borgerrettede selvbetjeningsløsninger er relativt lille”.
”Kommunerne har dog andre opgaver, da de har erhvervsidentiteter på linje med virksomhederne, og mange kommunalt ansatte bruger medarbejdersignatur til at logge sig på it-systemerne. Her vil der komme ændringer. Kommunerne får ligesom virksomhederne en ny løsning som erstatning for NemID medarbejdersignatur, der bliver udfaset ligesom NemID til borgerne. Den nye erhvervsløsning, som kommer til at hedde MitID Erhverv vil de blive stillet til rådighed for kommunale organisationer. Der vil ligesom i dag være forskellige muligheder for kommunerne”.
”Kommunen kan vælge selv at udstede lokale identifikationsmidler til deres medarbejdere med erhvervsløsningen eller kommunen kan vælge at lade medarbejderne bruge sin nye private MitID i forskellige sammenhænge,” siger Adam Lebech.
 
 
 
NGDP
Digitaliseringsstyrelsen udvikler en ny Digital Post-løsning i samarbejde med kommuner og regioner for at sikre, at sikkerheden og brugervenligheden fortsat er i top. Som nævnt kommer løsningen i luften i august 2021.
Den offentlige sektor kommer til at få ejerskabet til den nye Digital Post-løsning, hvilket giver en større fleksibilitet til at kunne tilpasse løsningen til fremtidige behov og sikre en bedre sammenhæng til andre offentlige it-løsninger.
“Det nye Digital Post kommer i høj grad til at minde om den nuværende løsning. Det overordnede mål er, at de mange borgere og virksomheder, der i dag anvender Digital Post, vil opleve en forbedret, sammenhængende og lettilgængelig it-løsning, hvor brugervenligheden er i top. Ønsket er, at der for den almindelige bruger ikke vil ske store ændringer i måden, Digital Post bruges på, men at servicen og mulighederne bliver bedre og flere,” siger Adam Lebech.
”Kommunerne skal forberede sig på at vælge den løsning til ”erhvervsidentiteter” til Nemlog-in3 og MitID, og kommunerne skal forberede de interne postsystemer, der skal udsende post gennem den nye offentlige infrastruktur. Så når vi kommer til skæringsdatoen i august, skal de sendes ud på den nye infrastruktur – NGDP. Det skal være på plads,” siger Adam Lebech.
At NGDP erstatter E-boks betyder ikke, at E-boks stopper. E-boks tager sig stadigvæk af mails fra de private afsendere, der bruger E-boks i dag, og har ifølge Adam Lebech, mulighed for at vise Digital Post fra det offentlige sammen med kommerciel post.
”Det er frivilligt for E-boks, om de vil vise den offentlige post i E-boks. Der er fremsat et lovforslag i oktober, hvoraf der gives mulighed for, at private virksomheder kan vise den offentlige post i E-boks ved siden af den private. Vi forventer, at der vil være interesse for den mulighed blandt private kunder”.
Hvad med deadlines Kommer I i mål til tiden?
”Det er meget store projekter. Udfordringen er, at der er mange ting, som skal ske samtidig for at kunne nå i mål, og der er bestemt risici. Tidligere forventede vi at introducere Nemlog-in 3 før de andre løsninger, men det kan vi ikke nå. Så nu bliver løsningen lanceret i en række leverancer sideløbende med migreringen til de andre løsninger.” siger Adam Lebech.
 
 


Digital Post
 
Antal brugere
Af de 4,9 mio. danske borgere over 15 år, som er omfattet af ’Lov om Offentlig Digital Post’, er:
  • 4,5 mio. borgere er tilmeldt Digital Post fra det offentlige.
  • 382.500 borgere er fritaget fra Digital Post fra det offentlige.
 
Antal forsendelser
  • 168 mio. forsendelser blev i alt sendt via Digital Post i 2019 fra de offentlige myndigheder.
  • 19,3 mio. forsendelser blev sendt via Digital Post til virksomheder i 2019
  • 148,6 mio. forsendelser blev sendt via Digital Post til borgere i 2019