Henrik Brix • 19 november 2020

2021 – ”et mellemår” - i hvert fald ikke for kommunerne

Her på kanten af 2020, hvor den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan er ved at løbe ud, kunne man fristes til at spørge: Og hva´så? Er der en plan? I fællesoffentlig sammenhæng er svaret: Nej, det er der ikke. Den er udsat til 2022 og forhandlingerne forventes færdige i forbindelse med økonomiaftalen i maj 2021 med henblik på ikrafttrædelse fra starten af 2022.
2021 bliver således kaldt for et ”mellemår” – et år mellem det, der løber ud i 2020 og det der først begynder i 2022. Men et år, hvor der er fokus på de eksisterende projekter og implementeringen af dem. Jeg skal da lige understrege, at der er nok at se til for it- og digitaliseringscheferne i landets kommuner. Så det er meget langt fra at være et ”mellemår” i betydningen, at der ikke sker ret meget.
 
De nuværende nationale projekter, som omfatter store digitale infrastrukturprojekter, som Næste Generation Digital Post og MitID, som afløser for NemID, nøglekort og medarbejdersignatur, er i den grad projekter, der kræver alle it- og digitaliseringschefernes fulde opmærksomhed. Fra medio 2021 kan der laves integrationer til MitID, og senere på året bliver NGDP - et nyt myndighedsorienteret postsystem og infrastruktur- sendt i luften. Det er to kæmpestore infrastrukturprojekter som er hele rygraden i den kommunikation, der er mellem kommuner og borgere.
 
NSIS - National Standard for Identiteters Sikringsniveauer – skal ligeledes implementeres i 2021, og det rummer en række nye udfordringer. Både for den enkelte kommune og samlet set for kommunerne. Vi er nødt til at blive temmelig enige om en række forhold for, at NSIS kommer til at virke efter hensigten. Nemlig at vi opnår tillid til hinandens identiteter.
 
Kommunerne og KL har dog ikke ligget stille i arbejdet med en ny strategi. Vi er godt forberedte og har bl.a. identificeret digitale fundamenter og bedre adgang til data som
væsentlige dele i den nye strategiperiode. 
 
Under coronakrisen har den solide digitale infrastruktur vist sit værd. Men der har også været mislyde. Derfor er det rettidig omhu at sætte de nye projekter i søen, som vil gøre den digitale infrastruktur endnu mere agil og skalerbar og hæve barren for nytteværdien i det offentlige. Digital infrastruktur er her ved udgangen af 2020 lige så vigtig for samfundet som vand og el.
 
Coronaen viser sit hæslige fjæs frem igen. Det er på ingen måde et overstået kapitel. Men som jeg tidligere har gjort opmærksom på, har coronaen også haft positive sideeffekter på digitaliseringen. Kommunerne sendte i foråret en række medarbejdere hjem, og samfundet fortsatte med at levere services, takket være ledere, personale og digital infrastruktur.
 
Derfor er det lidt en skam, at 2021 bliver udnævnt som et ”mellemår” strategisk set. På den anden side buldrer digitaliseringen fortsat derudad. Jeg vil gerne appellere til, at vi fastholder de gode vaner, vi fik under corona-nedlukningen, og at der fortsat investeres massivt i digitalisering frem for at lade noget stoppe op på grund af manglende finansiering eller ressourcer.   
 
Glædelig jul og godt nytår. Pas på hinanden.