18 september 2023

Materiale fra KITA Efterårsseminar 2023

Den 14. og 15. september 2023 afholdt KITA Efterårsseminar i Kolding.
Materialet fra indlægsholderne er tilgængeligt i dokumentarkivet samt på selve arrangementet.
Bemærk at det kræver login at se dokumenterne.