28 juni 2023

Kommunale Velfærdschefer - Årsmøde 2023 er åben for tilmelding

Kommunale Velfærdschefer afholder årsmøde den 26. -27. oktober på Radisson Collective Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.
Årsmødet finder sted over 2 dage og har et aktuelt velfærdstema til debat, som underbygges af veloplagte og kvalificerede oplægsholdere: Forskere, ledere, velfærdseksperter – og gerne også en eller flere ministre. Årsmødet byder selvfølgelig også på rig mulighed for kollegial sparring og networking.
Du kan se det fulde program og tilmelde dig på:
https://velfaerdschefer.dk/aarsmoede/