15 januar 2021

KITA Generalforsamling 2021

Den 6. maj 2021 er det tid til KITAs Generalforsamling 2021.
Generalforsamlingen er tidligere blevet udsat fra marts til maj i forhåbning om at det ville være muligt at afholde arrangementet som et kombineret fysisk/virtuelt møde. Det må vi desværre konstatere sandsynligvis ikke bliver muligt. Derfor er det valgt, at Generalforsamlingen i år udelukkende afholdes virtuelt.
De vanlige indlæg, som vi plejer at krydre vores seminarer med, må vi i år vente med, til vi til Efterårsseminaret forhåbentligt kan møde igen i Kolding. Men vi håber at rigtig mange af foreningens medlemmer vil deltage i Generalforsamlingen alligevel.
Programmet for Generalforsamlingen vil blive udsendt så snart der er afholdt valg i alle regioner.
Og da foreningens nye hjemmeside bliver lanceret medio marts, vil tilmeldingen foregå på den nye hjemmeside. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 6. maj kl. 10 - 11.30.