6 maj 2021

Materiale fra Generalforsamling 2021

KITA har i dag afholdt foreningens første virtuelle generalforsamling. 48 personer deltog via TEAMs.
Dejligt at så mange medlemmer deltog.
Valget til bestyrelsen har budt på en enkelt ændring: Britt Christensen fra Frederikssund har valgt ikke at genopstille og hendes plads overtages af Kaja Jacobsen fra Egedal. Stor tak for samarbejdet til Britt og velkommen til Kaja.
Kontingentet blev fastsat (uændret) til kr. 9500 pr. kommune.

Beretningen, budget, regnskab og referat kan findes i dokumentarkivet.