Flemming Kjærsdam • 24 august 2022

Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune: Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er underfinansieret

Viljen til at investere i broer og motorveje er meget forskellig fra viljen til at investere i digitalisering og automatisering af arbejdsgange i den offentlige sektor,” siger kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune efter lanceringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra Digitaliseringsstyrelsen.

 

Kommunaldirektør Eik Møller Ballerup Kommune mener, det er rigtigt at investere i offentlig digitalisering for at befæste den styrkeposition Danmark har på området. Så langt så godt. Han er imidlertid uenig i indholdet af strategien, da den efter hans vurdering er underfinansieret. Der er afsat i omegnen af 200 mio. kr. over tre år.

Det er jo peanuts i det store billede. Se blot på SKAT som enkelt case. Der investeres milliarder. Det er proportionalt set meget små beløb, når man tænker på, at der er et reelt ønske om at tage det næste hop i den offentlige digitalisering, hvor vi jo er anerkendt og er kommet langt – også set med internationale øjne. Hvis vi skal tage det næste hop, så koster det de samme beløb, som man bruger på at vedligeholde veje og bygninger. Det er det, det koster. Ikke kun som engangsbeløb, men som varige løbende investeringer. Den digitale infrastruktur er samlet set lige så vigtig for vores samfund som den fysiske infrastruktur. Men det kedelige investerings- og implementeringsperspektiv forsvinder som dug for solen når strategien er lanceret.” 

Finansieringen er meget undervurderet i strategien, og det synes jeg er en skam, fordi så ender vi med nogle halvdårlige løsninger, som vi ikke rigtigt får mere ud af, end det vi kan i dag. Viljen til at investere i dette område er slående forskellig fra viljen til at investere i motorveje og broer,” siger Eik Møller. 

Eik Møller har arbejdet med digitale teknologiløsninger i mange år og har været med til at automatisere opgaver i kommunens borgerservice. Han har derfor erfaringer med investeringer og tidsrammer inden for digitalisering.

 

10.000 årsværk over 10 år

I regeringens udspil til digitaliseringsstrategi, skal digitaliseringen sikre frigivelse af 10.000 årsværk i løbet af 10 år.

De beløb, der er afsat i strategien, kan ikke indfri disse mål. Der skal være både tid og penge til at kunne implementere, vedligeholde og videreudvikle de løsninger, men hvis man kan spare 10.000 ansatte, så kan man vel også frigive flere ressourcer til at investere i digitalisering og automatisering. Det er ude af proportioner – både de afsatte midler og de høje ambitioner for besparelser. Der skal investeres før man kan spare,” siger Eik Møller.

Hvis der skal spares 10.000 årsværk over 10 år og det bringes ned på kommunalt niveau, svarer det til, at Ballerup Kommune skal fjerne 80-85 medarbejdere i administrationen på den konto. 

Det er en del og det sker ikke af sig selv, og det sker slet ikke, hvis ikke man investerer i det. Og så er vi tilbage ved udgangspunktet”.

Inden man når frem til at effektivisere er der opgaver som systemvedligehold, kontraktforhandlinger, compliance, implementering og alt muligt andet. 

IT lever jo ikke af sig selv, bare fordi man siger det højt i Finansministeriet. Det kræver en betydelig organisatorisk indsats at få de nye løsninger til at blive mere effektive end dem vi har. Så der skal kigges på analyser af arbejdsgange, der skal kigges på, hvor man bedst kan pille ressourcer ud, fordi der kommer nye digitale arbejdsgange”. 

Men det kommer jo ikke af sig selv, så i en periode vil vi sikkert skulle bruge flere ressourcer for at spare nogle ressourcer. Den mekanisme er fuldstændig fraværende i strategien,” siger Eik Møller.

 

Mange står udenfor

Et af de emner, som har fyldt noget i medierne henover sommeren, er, at stadig flere borgere oplever udfordringer med digitaliseringen.

Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi sørger for, at alle borgere oplever, at det at vi får en stadig mere digital offentlig sektor, er et gode og en værdifuld ting. Og den del fylder ikke nok i strategien. Min oplevelse i Ballerup er, at vi skal tænke os grundigt om for hele tiden at sørge for at fastholde borgernes tillid til det offentlige. Borgere stoler jo på mennesker. De stoler ikke nødvendigvis på teknologi, bare fordi nogen synes teknologi er godt”. 

Vi er nødt til at have en samtale om, hvordan den offentlige i sektor samlet set skal udvikle sig, og den del synes jeg er underbelyst i strategien. Det kan jo være at det rette niveau er, at vi ikke skal gå efter at være nummer et i verden på digitalisering for digitaliseringens skyld. Men nummer 10 og så nummer et til at få borgerne med”. 

Jeg ved godt, at det ikke er selve strategien ambition, men så bør det være en samtale, vi har derudover”. 

Ellers er der en risiko for, at vi kobler 25 pct. af befolkningen af samfundsudviklingen uden nogen har besluttet det. Dataetik skal ind på det politiske bord, så det ikke er os i administrationerne, der tager en masse beslutninger som borgerne ikke forstår eller er med på. Teknologibegejstringen, der lyser ud af digitaliseringsstrategien, må ikke blive for naiv. Det har vi ikke gavn af. Måske bør vi sætte tempoet en lille smule ned og få flere med?” siger Eik Møller.